Archive | August, 2011

เหตุผลของคนแพ้มีอยู่จริง

7 Aug

จากการสนทนากับเพื่อนที่ไม่เจอกันนาน คุยเรื่องการเรื่องงาน ก็ทำให้ผมรู้ว่า คนส่วนใหญ่แสวงหาความมั่นคงในงาน มากกว่าอิสระภาพในการเลือก โดยที่่คนส่วนใหญ่ยังติดวิธีคิดที่ว่า “ต้องมือเงินลงทุนซักก้อน จึงจะสามารถลงมือทำอะไรได้” ช่างน่าเศร้ายิ่งนักที่คนส่วนใหญ่ยังติดวิธีคิดของคนขี้แพ้อยู่อีกมาก หากเขาเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซักนิดเขาอาจจะรู้ว่า “ไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินทุนซักก้อน ก็สามารถสร้างธุรกิจในฝันของตัวเราได้ เพียงแค่คุณ ลงมือทำทันที”

สวัสดีครับ

Advertisements

กฎการเงินยุคใหม่ 6 ประการ

4 Aug
  1. อย่าทำงานเพื่อเงิน (แล้วทำเพื่ออะไร?)
  2. เรียนรู้ว่าอะไรคือทรัพย์สิน อะไรคือหนี้สิน?
  3. จงสร้างกระแสเงินสดจากทรัพย์สิน
  4. รู้จักปกป้องกระแสงินสดของคุณจาก ภาษี หนี้ และเงินเฟ้อ
  5. รู้จักการใช้ OPM.
  6. รู้จักทักษะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ เช่น การขาย การตลาด การบริหารกระแสเงินสด การบริหารระบบ และการบริหารคน