กฎการเงินยุคใหม่ 6 ประการ

4 Aug
  1. อย่าทำงานเพื่อเงิน (แล้วทำเพื่ออะไร?)
  2. เรียนรู้ว่าอะไรคือทรัพย์สิน อะไรคือหนี้สิน?
  3. จงสร้างกระแสเงินสดจากทรัพย์สิน
  4. รู้จักปกป้องกระแสงินสดของคุณจาก ภาษี หนี้ และเงินเฟ้อ
  5. รู้จักการใช้ OPM.
  6. รู้จักทักษะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ เช่น การขาย การตลาด การบริหารกระแสเงินสด การบริหารระบบ และการบริหารคน


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: