นิยามของคำว่า “ทรัพย์สิน”

2 Nov
เงิน

ทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ทรัพย์สิน” คือสิ่งที่มีมูลค่าในตัวของมัน ซึ่งเราอาจจะถือสิทธ์ในทรัพย์สินนั้นๆทั้งหมดหรือแค่บางส่วนก็ได้เหมือนกัน

เช่น

-เงินสด(รวมเงินฝากด้วยได้)

-หุ้น/กองทุนรวม/กบข.(สำหรับราชการ)/LTF/RMF/พัธบัตร

-ทองคำ(กำลังมาแรง)

-ประกันชีวิต

-ที่ดิน/บ้าน/รถยนตร์/ธุรกิจ

-อื่นๆ เช่น ค่าลิขสิทธ์/สิทธิบัตร(ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา)

โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

1.ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง (เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว เช่น หุ้น ทองคำ ฯ)

2.ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่ำ (เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้า เช่น ที่ดิน บ้าน ฯ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: